Data ostatniej aktualizacji:

Fizjoterapeuta pyta: “Realizuję Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze. Chciałam je zawiesić na okres 2 tygodni zgodnie z zaleceniami. Jednak zostałam poinformowana przez Panią kierownik GOPS, że Wojewoda wydal pismo o nakazie realizacji usług pod groźba kary. Co robić?”

Odpowiedź:

Na mocy aktów wydawanych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego nie wprowadzono ograniczenia w zakresie funkcjonowania gminnych ośrodków pomocy społecznej. Zatem warunki ich działania powinny uwzględniać zalecenia i wytyczne wydawane przez GIS. Również zakres Pani działania powinien być wskazany przez pracodawcę.