Zachęcamy do zapoznania się z procedurą wydawania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE w krajach członkowskich UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej lub poza UE/EOG/ Konfederacją Szwajcarską.

Więcej informacji na stronie: https://kif.info.pl/zaswiadczenia-o-posiadanych-kwalifikacjach-zawodowych/