Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

Zmiany wszelkich danych zawartych w KRF można dokonać zgodnie z poniższa procedurą:
https://pomoc.kif.info.pl/zmiana-danych/

W poniższych przypadkach natomiast możliwe jest skorzystanie z procedur elektronicznych:

Zmiana miejsca zatrudnienia:
https://pomoc.kif.info.pl/aktualizacja-danych-w-krajowym-rejestrze-fizjoterapeutow/

Zmiana adresu e-mail, telefonu komórkowego oraz adresu do korespondencji:
W tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi Fizjoterapeutów pod adresem rejestracja@kif.info.pl