Co powinnam zrobić, jeżeli dostanę od lekarza niejasną diagnozę lub diagnoza nie będzie zgodna ze stanem faktycznym?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleceń lekarza w zakresie fizjoterapii, fizjoterapeuta ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania, a także prawo odmowy wykonania określonego świadczenia. Odmowę wykonania świadczenia fizjoterapeuta uzasadnia w dokumentacji medycznej i informuje o niej lekarza zlecającego.