Data ostatniej aktualizacji:

Fizjoterapeuta pytaMam prośbę o interpretację rozporządzenia, które wydał Minister Zdrowia odnośnie wstrzymania udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego po 14 marca. Co w przypadku turnusów sanatoryjnych, które trwają? Czy zabiegi mają być wykonywane normalnie do końca trwania turnusu? W przypadku sanatorium, w którym pracuje to jeszcze 2 tygodnie. Nie jest to sprecyzowane i można to interpretować w różny sposób.

Odpowiedź:

Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogranicza się prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego, polegające na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie. Tym samym, od dnia 20 marca 2020 r., zaprzestaje się udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe pacjentom przebywającym na leczeniu.

Poniżej linki do komunikatu MZ i NFZ

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministerstwa-zdrowia-ws-ograniczenia-prowadzenia-lecznictwa-uzdrowiskowego

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/lecznictwo-uzdrowiskowe-komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7659.html