W związku z kierowanymi do Izby zapytaniami o wypełnianie obowiązku statystycznego  przez osoby prowadzące praktyki fizjoterapeutyczne w ramach własnej działalności gospodarczej, pragniemy poinformować, iż zgodnie z informacją otrzymaną z CSIOZ obowiązek ten został ujęty w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na 2021 rok.

Zostaliśmy również poinformowani o trwających uzgodnieniach z Głównym Urzędem Statystycznym dotyczących objęcia praktyk obowiązkiem sprawozdawczym od 2020 r. Będziemy Państwa na bieżąco informować o zmianach w tym zakresie.