Data publikacji 20.04.2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas:

  • kas z papierowym zapisem kopii (można je było nabyć do 31 sierpnia 2019 r.)
  • kas z elektronicznym zapisem (można nabyć do dnia 31 grudnia 2022 r.)

Stosować, ww. rodzaje kas fiskalnych, można do czasu zapełnienia jej pamięci fiskalnej, chyba że wcześniej podatnik zostanie zobowiązany do wymiany kasy ze względu na rodzaj wykonywanych czynności.

Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.  Od dnia 01 lipca 2021 roku grupą podmiotów zobowiązanych do nabycia i wykorzystywania kas on-line są lekarze oraz lekarze dentyści świadczący usługi medyczne w ramach praktyk zawodowych. Termin ten nie dotyczy usług świadczonych przez fizjoterapeutów w ramach praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych.

Mając na uwadze powyższe, od 2023 r. fizjoterapeuci prowadzący praktyki zawodowe będą mogli nadal wykorzystywać stare kasy fiskalne do czasu ich wyeksploatowania lub wymiany pamięci fiskalnej. Natomiast osoby rozpoczynające w 2023 r. działalność gospodarczą w formie fizjoterapeutycznej praktyki zawodowej będą zobowiązani do stosowania kasy on-line.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieni obowiązku posiadania kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2021 r. są podmioty wykonujące działalność leczniczą z zakresu fizjoterapii ze względu na kwotę obrotu, która nie może przekroczyć 20 tys. zł. Należy pamiętać że nawet jeżeli jesteśmy zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, zobowiązani jesteśmy do wydania pacjentowi potwierdzenia wpłaty.

Zachęcamy do zapoznania się z podstawami prawnymi:

  1. 145a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm. oraz 145b
  2. 111a ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.
  3. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących