Data ostatniej aktualizacji:

Fizjoterapeuta pyta: Jestem fizjoterapeutą w przychodni ambulatoryjnej, która znajduje się w tym samym budynku co DPS i ZOL. W świetle państwa oświadczenia zabiegi fizjoterapeutyczne przynajmniej w przychodni ambulatoryjnej powinny zostać odwołane. Po wysłaniu Państwa oświadczenia do kierownictwa placówki otrzymałem odpowiedź, że dopóki nie ma wytycznych NFZu to wszystko normalnie będzie funkcjonować. Jutro rozpoczyna się nowy turnus w placówce i uważam, że w świetle obowiązującej pandemii i protekcji osób starszych jak również personelu, jest to duży błąd.
Czy wiedzą Państwo kiedy i czy w ogóle pojawią się jakieś wytyczne NFZu? Co jeszcze można zrobić w takiej sytuacji? Obawiam się o zdrowie najbliższych osób z mojego otoczenia.”

Odpowiedź:

Zasadniczo praca dps-ów i zol-i nie została wstrzymana ani w żaden sposób ograniczona. Zawieszenie udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych musi być ustalone z podmiotami, z którymi fizjoterapeuta posiada umowy po ocenie uwarunkowań i uwzględnieniu ryzyk dotyczących stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwa jego pogorszenia w przypadku zaprzestania udzielania tych świadczeń. Mając na uwadze komunikaty i zalecenia organów państwowych należy do minimum ograniczyć wszelkie świadczenia. Wytyczne w tym zakresie znajdują się na stronie

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej