Data ostatniej aktualizacji:

Fizjoterapeuta pyta: “Jestem fizjoterapeutą pracującym w ośrodku oferującym tylko usługi ambulatoryjne, co z nimi? Będą otwarte czy zamknięte? Czy są już wytyczne jak podejść do realizacji świadczeń?”

Odpowiedź:

KIF zaleca ograniczenie do minimum świadczeń udzielanych w ramach fizjoterapii (zob. https://kif.info.pl/zgodnie-z-apelami-kif-jest-decyzja-nfz-o-zawieszeniu-rehabilitacji/ oraz https://kif.info.pl/podmioty-komercyjne-zglaszajcie-zawieszenie-przyjmowania-pacjentow/ i https://kif.info.pl/apel-o-przesuniecie-terminow-wszystkich-wizyt/ )

W przypadku udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ decyzja w zakresie ograniczenia bądź zawieszenia działalności powinna być podjęta za każdym razem w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału NFZ, co wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na stronie NFZ.