Ustawa nowelizująca wprowadziła następujące formy praktyk zawodowych dla fizjoterapeutów:

  1. jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna (tzw. praktyka gabinetowa),
  2. jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania,
  3. jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  4. spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.