Data ostatniej aktualizacji:

Nabory są pierwszym etapem procesu specjalizacyjnego. Prowadzone są one przez Wydziały Zdrowia przy Urzędach Wojewódzkich. Co istotne – w każdym województwie osobno dla ośrodków prowadzących specjalizacje na jego terenie. Nabory są organizowane 2 razy w roku, w tym samym terminie w całej Polsce.

W celu przystąpienia do procesu specjalizacyjnego należy znaleźć ogłoszenie o naborze na specjalizację, które publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.