Data ostatniej aktualizacji:

Fizjoterapeuta pyta: “Czy znane jest Państwu stanowisko NFZ odnośnie usługi telemedycyny (porady telefoniczne, mailowe-filmy z terapii oraz połączenia za pomocą skype’a) w przypadku ośrodka dziennego świadczącego usługi w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-3 lat?”

Odpowiedź:

W zakresie świadczeń finansowanych przez NFZ teleporady i inne usługi udzielane za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności podlegają rozliczeniu, o ile wynikają z warunków udzielania określonego świadczenia. W chwili obecnej nie przewidziano możliwości opisanych przez Państwa rozwiązań w przypadku świadczeń rehabilitacyjnych. Polecamy w tym zakresie śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie NFZ, np. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html?fbclid=IwAR08TxDq1IcBjWYqaluVvo-myzXBHf1o9WfGM3YyCFOuSisA__rpd2zoCCA

Niemniej jednak Prezes KRF wystąpił do Ministra Zdrowia o stosowne zmiany rozporządzenia.
https://kif.info.pl/prezes-krf-wnioskuje-o-wdrozenie-telerehabilitacji/