Data ostatniej aktualizacji:

Fizjoterapeuta pyta: “Czy wizyty domowe udzielane przez firmę zakontraktowaną przez NFZ dalej mają odbywać się normalnie?”

Odpowiedź:

KIF zaleca ograniczenie do minimum świadczeń udzielanych w ramach fizjoterapii domowej (zob. https://kif.info.pl/zgodnie-z-apelami-kif-jest-decyzja-nfz-o-zawieszeniu-rehabilitacji/ ) Wszelkie decyzje w zakresie ograniczenia bądź zawieszenia działalności powinny być podejmowane za każdym razem w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału NFZ, co wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na stronie NFZ. Co ważne również NFZ w opublikowanym na stronie internetowej Centrali NFZ komunikacie zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.

Na stronie KIF jest dostępny wzór wniosku do NFZ o zawieszeniu przyjmowania przyjęć.
https://kif.info.pl/kif-opublikowal-wzor-pisma-o-zawieszeniu-przyjmowania-pacjentow-dla-swiadczeniodawcow-nfz/