Data ostatniej aktualizacji:

Do tej kwestii odnosi się projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, opublikowany na stronie NFZ w dniu 4 stycznia 2019 r. w celu przekazywania opinii.

Zgodnie z § 12 ust. 9 ww. projektu zarządzenia Produkt rozliczeniowy – wizyta fizjoterapeutyczna – zaleca się realizację na początku i końcu danego cyklu zabiegów. W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację wizyty w trakcie trwania cyklu zabiegów z odpowiednim wpisem w indywidualnej dokumentacji medycznej.

Zaleca się rozpoczęcie cyklu zabiegów nie później niż ciągu 14 dni od realizacji wizyty fizjoterapeutycznej.

Należy jednak podkreślić, że powyższe zarządzenie nie zostało jeszcze podpisane i czekamy na jego ostateczną wersję.