Data ostatniej aktualizacji:

Fizjoterapeuta pyta: “Czy te pieniądze z zabezpieczenia 1/12 kontraktu z NFZ co miesiąc dostaną wszystkie reh, czy tylko te co dostały pozytywną odpowiedź na wniosek, że zawieszają?”

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie przejściowym związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prawodawca dopuszcza zmianę podstawy wypłaty należności na wniosek świadczeniodawcy ustalonej „jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.”

Prawodawca nie definiuje mechanizmu według którego płatnik będzie dokonywał wypłat. Niemniej jednak jak wynika z uzasadnienia znowelizowanego rozporządzenia wprowadzona zmiana ma na celu umożliwienie wypłaty wynagrodzenia podmiotom zmniejszającym wolumen udzielanych świadczeń w związku z ograniczeniem działalności, bez wskazania w jakim stopniu ma nastąpić owo ograniczenie działalności. Polecamy w tym zakresie śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie NFZ

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://kif.info.pl/wazny-komunikat-nfz-dla-swiadczeniodawcow-dot-zasad-rozliczania-swiadczen/