Data ostatniej aktualizacji:

Szkolenie nie jest obowiązkowe. Obejmuje ono jednak istotne zagadnienia z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej – m.in. jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną i diagnostykę na przykładach oraz omówienie testów zaproponowanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Z uwagi na to jak istotna dla wykonywania zawodu jest materia poruszana podczas szkolenia, zachęcamy fizjoterapeutów do uczestnictwa.

Tagged: