Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do tego, kto może założyć działalność gospodarczą-ustawowe ograniczenia dotyczą formy prowadzenia działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 (a więc 3-letniego okresu doświadczenia w zawodzie w przypadku magistra fizjoterapii, a 6-letniego okresu doświadczenia w przypadku licencjata/technika), może udzielać świadczeń zdrowotnych, w szczególności kwalifikować, planować i prowadzić fizykoterapię, kinezyterapię lub masaż, w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.