Nie są prowadzone zapisy na listy rezerwowe. Jeśli w wyniku rezygnacji któregoś z uczestników szkolenia pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z kolejną zapisaną osobą. Zmiany na listach uczestników możliwe są do czwartku w tygodniu poprzedzającym szkolenie. Nie jest możliwe przepisywanie się na inne terminy oraz dopisywanie dodatkowych osób.