W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu w czasie zwolnienia lekarskiego sugerujemy uzyskanie zaświadczenia od lekarza o możliwości uczestnictwa w szkoleniu oraz zgody od pracodawcy.

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, co do zasady możesz uczestniczyć w szkoleniu lub zajęciach w ramach dokształcania się pracownika, o ile nie jest sprzeczne z zaleceniem lekarza stwierdzającego niezdolność do pracy i tym samym z celem zwolnienia. Tego rodzaju aktywność pracownika w czasie zwolnienia lekarskiego może być jednak uznana przez pracodawcę za naruszającą jego interes i za sprzeczną z celem zwolnienia lekarskiego. Pracodawca może stwierdzić, że zachowanie pracownika jest sprzeczne z jego obowiązkami.

W świetle obowiązujących przepisów pracownik powinien móc uczestniczyć w szkoleniu za wiedzą i zgodą pracodawcy, jeśli pozwala na to forma zwolnienia lekarskiego lub lekarz wydał stosowne zaświadczenie potwierdzające możliwość udziału w szkoleniu.

Uczestnicząc w szkoleniu w czasie zwolnienia lekarskiego (bez wiedzy lub pomimo przeciwwskazań ze strony pracodawcy i/lub jeśli forma zwolnienia lekarskiego nie umożliwia udziału w szkoleniu), pracownik ryzykuje utratę posady. Aby tego uniknąć, powinien poprosić lekarza o zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do udziału w kursie. Ponadto lepiej, gdy pracodawca oficjalnie zgodzi się na takie podnoszenie kwalifikacji.

Przebywanie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym nie stanowi przeciwwskazania do uczestnictwa w szkoleniu.