Data ostatniej aktualizacji:

Nie ma takiej możliwości. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim uniemożliwia udział w szkoleniu.