Wysokość opłaty za wydanie prawa wykonywania zawodu

Kto ustalił taką stawkę (100 zł) za wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty? Stawka za wydanie prawa do wykonywania zawodu jest opłatą jednorazową i została ustalona przez Ministerstwo Zdrowia. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawane w formie w pełni zabezpieczonej (nie do podrobienia) legitymacji ze zdjęciem i będzie wyprodukowane prze Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ten […]

Czytaj dalej

Sytuacja fizjoterapeuty, który przebywa poza granicami Polski

Jak wygląda sytuacja z fizjoterapeutami, którzy ukończyli studia w Polsce, wyjechali np. do Niemiec tam uzyskali prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (uznanie dyplomu) pracują jako fizjoterapeuci, ale planują powrót do Polski i będą chcieli pracować w zawodzie. Muszą się teraz rejestrować i opłacać składkę? Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994) […]

Czytaj dalej

Potwierdzenie możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu

W jaki sposób mogę potwierdzić, czy na podstawie posiadanego wykształcenia uzyskam prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty? Dyplomy potwierdzające kwalifikacje niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Czy konkretny dyplom spełnia te wymogi można ustalić jedynie w ramach rozpatrzenia wniosku zainteresowanej osoby złożonego do Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Na […]

Czytaj dalej

Student studiów magisterskich a rejestracja i opłata składek

Aktualnie jestem studentem na studiach magisterskich. Uzyskałem już tytuł licencjata, jeszcze nie pracuję ponieważ się uczę. Czy muszę uiszczać już składkę? We wskazanej sytuacji jeśli student jest w trakcie kształcenia i nie pracuje jako fizjoterapeuta, nie musi się jeszcze rejestrować, ani opłacać składki. Tagi: student, studiuję

Czytaj dalej