Możliwość zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty.

W związku z napływającymi licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, co następuje. Obowiązek opłacania składek członkowskich przez członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów wynika z art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. […]

Czytaj dalej

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz?

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz? Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Należy wskazać, że art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi, że udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień stanowi przestępstwo, a więc wyciągnięcie […]

Czytaj dalej

Informacja dla osób wnioskujących o przyznanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, które posiadają tytuł zawodowy „technik masażysta”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przypomina, że możliwość uzyskania Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów dotyczy wyłącznie osób spełniających w szczególności wymóg określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w zakresie posiadania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje z zakresu fizjoterapii. Zaznaczamy, że osoby posiadające dyplom technika masażysty i nieposiadające dyplomów określonych […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji osób, które nie pracują w zawodzie

Czy osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty powinna wystąpić o prawo wykonywania zawodu? Jeżeli osoba nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, to nie musi występować o PWZFz. Nadal jest możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak pamiętać, że KIF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i do […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji a urlop wychowawczy/rodzicielski itp.

Posiadam wykształcenie w zakresie fizjoterapii, nie pracuję w zawodzie, ponieważ przebywam na urlopie wychowawczym i w najbliższym czasie nie będę pracować zawodowo, proszę o informację, czy mimo to muszę się rejestrować, czy zrobić to gdy będę podejmować pracę w zawodzie? Jeżeli przebywając na urlopie wychowawczym osoba nie jest zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty i nie zamierza […]

Czytaj dalej

Obowiązek przynależności do Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Czy będąc fizjoterapeutą mam obowiązek należeć do Izby? Tak, mówi o tym artykuł 3 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty( Dz. U. z 2019 r. poz. 952) Samorząd zawodowy fizjoterapeutów, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Przynależność […]

Czytaj dalej

Rejestracja w KIF a praca poza podmiotem leczniczym

Czy pracując w DPS/spa/klubie sportowym na stanowisku fizjoterapeuty mam obowiązek rejestracji w KIF? Aby móc wykonywać zawód fizjoterapeuty i posługiwać się tym tytułem zawodowym niezbędne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu. Domy Pomocy Społecznej/spa/kluby sportowe nie są prowadzone w ramach działalności leczniczej, w związku z tym, do tej pracy nie jest konieczne posiadanie prawa wykonywania zawodu […]

Czytaj dalej

Obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu

Od dnia 1 czerwca 2018 roku, zgodnie z zapisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty żadna osoba nie może pracować, prowadzić działalności gospodarczej lub zostać zatrudniona jako fizjoterapeuta nie widniejąc w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zgodnie z ustawą ma 3 miesiące od otrzymania kompletnych dokumentów na podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Czytaj dalej

Praca bez prawa wykonywania zawodu

Jakie są konsekwencje pracy bez prawa wykonywania zawodu? Konsekwencje pracy bez wymaganego prawa do wykonywania zawodu są opisane w artykułach 136-139 Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty: Art. 136. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, podlega grzywnie. Art. 137. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze […]

Czytaj dalej

Zmiana tytułu zawodowego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Posiadam tytuł licencjata, czy jeśli zdobędę tytuł magistra będę musiał płacić drugi raz za wydanie prawa do wykonywania zawodu ? Nie, opłata o wydanie prawa do wykonywania zawodu jest jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra będzie jedynie konieczność zgłoszenia tego faktu do Izby, celem aktualizacji danych. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane […]

Czytaj dalej