Informacja dla osób wnioskujących o przyznanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, które posiadają tytuł zawodowy „technik masażysta”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przypomina, że możliwość uzyskania Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów dotyczy wyłącznie osób spełniających w szczególności wymóg określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w zakresie posiadania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje z zakresu fizjoterapii. Zaznaczamy, że osoby posiadające dyplom technika masażysty i nieposiadające dyplomów określonych […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji osób, które nie pracują w zawodzie

Czy osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty powinna wystąpić o prawo wykonywania zadowu? Jeżeli osoba nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, to nie musi występować o PWZFz. Po maju 2018 roku nadal będzie możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak pamiętać, że KIF ma 3 miesiące na […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji a urlop wychowawczy/rodzicielski itp.

Posiadam wykształcenie w zakresie fizjoterapii, nie pracuję w zawodzie, ponieważ przebywam na urlopie wychowawczym i w najbliższym czasie nie będę pracować zawodowo, proszę o informację, czy mimo to muszę się rejestrować, czy zrobić to gdy będę podejmować pracę w zawodzie?  Jeżeli przebywając na urlopie wychowawczym osoba nie jest zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty i nie zamierza wykonywać pracy lub […]

Czytaj dalej

Obowiązek przynależności do Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Czy będąc fizjoterapeutą mam obowiązek należeć do Izby? Tak, mówi o tym artykuł 3 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty Samorząd zawodowy fizjoterapeutów, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa. Samorząd jest […]

Czytaj dalej

Rejestracja w KIF a praca poza podmiotem leczniczym

Czy pracując w DPS na stanowisku fizjoterapeuty jest możliwość rejestracji w KIF? Każda osoba spełniająca warunki określone w art. 13 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w szczególności posiada dyplom określony w ust. 3, ma prawo złożyć wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Zastrzec należy, że Fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu przez okres dłuższy niż 5 […]

Czytaj dalej

Ostateczny termin rejestracji

Jaki jest ostateczny termin na rejestrację? Od dnia 1 czerwca 2018 roku, żadna osoba nie może pracować, prowadzić działalności gospodarczej lub zostać zatrudniona jako fizjoterapeuta nie widniejąc w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Do 31 maja 2018 roku mogą wykonywać zawód fizjoterapeuty, wyłącznie osoby które spełniały warunki do uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w dniu wejścia w […]

Czytaj dalej

Praca bez prawa wykonywania zawodu

Jakie są konsekwencje pracy bez prawa wykonywania zawodu? Konsekwencje pracy bez wymaganego prawa do wykonywania zawodu są opisane w artykułach 136-139 Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty: Art. 136. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, podlega grzywnie. Art. 137. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze […]

Czytaj dalej

Zmiana tytułu zawodowego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Posiadam tytuł licencjata, czy jeśli zdobędę tytuł magistra będę musiał płacić drugi raz za wydanie prawa do wykonywania zawodu ? Nie, opłata o wydanie prawa do wykonywania zawodu jest jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra będzie jedynie konieczność zgłoszenia tego faktu do Izby, celem aktualizacji danych. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane […]

Czytaj dalej

Wysokość opłaty za wydanie prawa wykonywania zawodu

Kto ustalił taką stawkę (100 zł) za wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty? Stawka za wydanie prawa do wykonywania zawodu jest opłatą jednorazową i została ustalona przez Ministerstwo Zdrowia. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawane w formie w pełni zabezpieczonej (nie do podrobienia) legitymacji ze zdjęciem i będzie wyprodukowane prze Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ten […]

Czytaj dalej

Sytuacja fizjoterapeuty, który przebywa poza granicami Polski

Jak wygląda sytuacja z fizjoterapeutami, którzy ukończyli studia w Polsce, wyjechali np. do Niemiec tam uzyskali prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (uznanie dyplomu) pracują jako fizjoterapeuci, ale planują powrót do Polski i będą chcieli pracować w zawodzie. Muszą się teraz rejestrować i opłacać składkę? Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994) […]

Czytaj dalej