Co powinna zawierać informacja zwrotna do lekarza kierującego?

Nie ma wzoru „druku”, na którym świadczeniodawca realizujący skierowanie winien przekazać informację do lekarza kierującego. Prawodawca określił natomiast, że informacja taka powinna zawierać dane o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów dopuszczając możliwość ich przekazania do lekarza kierującego w postaci papierowej albo elektronicznej, którą dołącza do dokumentacji medycznej. Istnieje możliwość przekazania tej informacji bezpośrednio albo za […]

Czytaj dalej

Co zrobić, gdy przychodzi pacjent ze skierowaniem na konkretne zabiegi od lekarza niebędącego specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu?

Zgodnie z wprowadzoną zmianą przepisów zniesiono, w przypadku świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej obligatoryjność wskazania w skierowaniu: opisu dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację oraz zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu. Co do zasady skierowania nie powinny […]

Czytaj dalej