Czy fizjoterapeuta nieprowadzący działalności gospodarczej, zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną może odliczyć w swoim zeznaniu rocznym opłacone składki członkowskie?

[Umowa o pracę]Z przepisów ustawy o PIT wynika, iż w przypadku świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT określane są w kwotach wprost wskazanych w tej ustawie. Kwoty te: wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, […]

Czytaj dalej

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem

Dostałam wezwanie do prokuratury i mam zeznawać w ramach świadka. Czy mogę udzielić informacji o pacjencie i co wykonywałam z nim podczas pobytu u nas w ośrodku? Jakich informacji mogę udzielić? Na wstępie należy wskazać, że oczywiście osoba wezwana na Policję, czy też do Prokuratury w celu złożenia zeznań w charakterze świadka ma obowiązek się stawić […]

Czytaj dalej

Zadania Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Czym zajmuje się Krajowa Rada Fizjoterapeutów? Zadania KRF opisuje artykuł 77 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: Do zakresu działania Krajowej Rady Fizjoterapeutów należy: 1) reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, organów Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji; 2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów; 3) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących […]

Czytaj dalej

Wynagrodzenie fizjoterapeuty

Kiedy  ustawa o płacy minimalnej w zawodach medycznych weszła w życie i czy na dziś pracodawca jest zobowiązany podnieść płacę zgodnie z ustawą? Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (Dz. U. poz. 1473) weszła w życie dzisiaj 16 sierpnia br. Dotyczy ona […]

Czytaj dalej