Co z agresywnymi pacjentami? Czy mamy prawo być traktowani jak funkcjonariusze publiczni i mieć ochronę prawną jak lekarze, pielęgniarki ratownicy medyczni?

Niestety z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w odróżnieniu od ustaw regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, nie wynika możliwość odmowy udzielenia świadczenia, wymagająca uzasadnienia  i odnotowania w dokumentacji medycznej, m.in. w przypadku agresywnego pacjenta. W przypadku, gdy zachowanie pacjenta wypełniało znamiona czynu zabronionego należałoby powiadomić organy ścigania albo, w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia […]

Czytaj dalej

Czy pracodawca może zapłacić mniej, twierdząc, że współczynnik 3900 nie dotyczy naszego województwa?

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określa ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (D. U. poz. 1473). Jest to prawo powszechnie obowiązujące, a […]

Czytaj dalej

Czemu absolwenci studiów licencjackich muszą czekać na PWZFz?

Art. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) stanowi, że prawo posługiwania się tytułem zawodowym ,,fizjoterapeuta” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z art. 28 tej ustawy fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy […]

Czytaj dalej

Gdzie zgłosić fizjoterapeutę bez PWZFz?

Gdzie zgłosić fizjoterapeutę bez PWZFz?   Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty od dnia 1 czerwca 2018 roku, żadna osoba nie może pracować, prowadzić działalności gospodarczej lub zostać zatrudniona jako fizjoterapeuta nie widniejąc w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Osoba, która posiada wiedzę o łamaniu powyższego przepisu przez osobę, która mimo nieposiadania prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń […]

Czytaj dalej

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”?

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”? Zamieszczana klauzula ma charakter informacyjny. Odpowiedzi udzielane w takiej formie przez KIF są opiniami […]

Czytaj dalej

Czy fizjoterapeuta nieprowadzący działalności gospodarczej, zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną może odliczyć w swoim zeznaniu rocznym opłacone składki członkowskie?

[Umowa o pracę]Z przepisów ustawy o PIT wynika, iż w przypadku świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT określane są w kwotach wprost wskazanych w tej ustawie. Kwoty te: wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, […]

Czytaj dalej

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem

Dostałam wezwanie do prokuratury i mam zeznawać w ramach świadka. Czy mogę udzielić informacji o pacjencie i co wykonywałam z nim podczas pobytu u nas w ośrodku? Jakich informacji mogę udzielić? Na wstępie należy wskazać, że oczywiście osoba wezwana na Policję, czy też do Prokuratury w celu złożenia zeznań w charakterze świadka ma obowiązek się stawić […]

Czytaj dalej

Zadania Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Czym zajmuje się Krajowa Rada Fizjoterapeutów? Zadania KRF opisuje artykuł 77 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: Do zakresu działania Krajowej Rady Fizjoterapeutów należy: 1) reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, organów Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji; 2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów; 3) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących […]

Czytaj dalej

Wynagrodzenie fizjoterapeuty

W związku z napływającymi licznymi zapytaniami dotyczącymi kwestii przyznawania podwyżek zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), uprzejmie informujemy, co następuje. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, kontrolę wykonywania jej przepisów przeprowadza podmiot tworzący w […]

Czytaj dalej