Czy nie mając wymaganego stażu mogę założyć własną działalność celem współpracy z moim obecnym pracodawcą?

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do tego, kto może założyć działalność gospodarczą-ustawowe ograniczenia dotyczą formy prowadzenia działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń. Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 (a więc 3-letniego okresu doświadczenia w zawodzie w przypadku magistra fizjoterapii, a 6-letniego okresu doświadczenia w przypadku licencjata/technika), może udzielać świadczeń […]

Czytaj dalej

Czy muszę założyć podmiot leczniczy, gdy dojeżdżam do pacjenta?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, od 1 kwietnia 2019 r. fizjoterapeuta może wykonywać działalność leczniczą w ramach działalności gospodarczej w formie podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej. Oznacza […]

Czytaj dalej

Założenie nowej działalności gospodarczej

Czy możliwe jest założenie działalności gospodarczej z tytułem magistra/licencjata fizjoterapii, po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że na mocy ustawy nowelizującej, z upływem dnia 31 października 2019 r. fizjoterapeuta może udzielać świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej wyłącznie jako: podmiot leczniczy, lub praktyka zawodowa. Możliwość rejestracji indywidualnej […]

Czytaj dalej