Wymogi dotyczące działalności gospodarczej

Jak obecnie wyglądają wymogi dotyczące ubezpieczenia OC dla Fizjoterapeuty prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą? Ubezpieczenie OC osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która została rozpoczęta przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, czyli przed 31 maja 2016 r., nie jest obowiązkowe (o ile fizjoterapeuta nie świadczy usług na podstawie umowy z NFZ) i regulowane jest […]

Czytaj dalej

Działalność gospodarcza założona przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Jakich czynności należy dokonać aby zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty prowadzić już istniejącą działalność gospodarczą? Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej musi stać się  podmiotem leczniczym działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej. Rejestracji podmiotu leczniczego muszą dokonać fizjoterapeuci, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed wejściem w życie ustawy […]

Czytaj dalej

Założenie nowej działalności gospodarczej

Czy możliwe jest założenie działalności gospodarczej z tytułem magistra/licencjata fizjoterapii, po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty? Podjęcie nowej działalności gospodarczej w zakresie fizjoterapii po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wymaga posiadania prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Nie można więc jej podjąć bez wpisu do Krajowego Rejestru […]

Czytaj dalej