Bezczynność zawodowa

Czy jeśli będę miała przerwę w pracy to stracę prawo do wykonywania zawodu? Przerwa w pracy przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat nie powoduje utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a obowiązek przeszkolenia przed powrotem do pracy zawodowej. Tę kwestię reguluje art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zgodnie z którym fizjoterapeuta, […]

Czytaj dalej

Staż zawodowy

Praca na umowę zlecenie Czy forma zatrudnienia na umowę zlecenie będzie zaliczana do stażu zawodowego? Art. 4 ust. 6 pkt 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu od 1 kwietnia 2019 r. stanowi, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Tak więc okres wykonywania zawodu na podstawie umowy zlecenie wliczany będzie do […]

Czytaj dalej