Bezczynność zawodowa

Czy jeśli będę miała przerwę w pracy to stracę prawo do wykonywania zawodu? Tę sprawę reguluje artykuł 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Art. 11 Fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i […]

Czytaj dalej

Samodzielność w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty

Jestem mgr fizjoterapii prowadzę gabinet w poradni i chciałabym współpracować z fizjoterapeutą po licencjacie który ma 4 lata doświadczenia ale ma działalność gospodarcza w jaki sposób mam udokumentować to żeby mógł pracować ze mną w gabinecie? Przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie regulują tej kwestii. Krajowa Rada Fizjoterapeutów w stanowisku z dnia 23 listopada 2017 […]

Czytaj dalej

Staż zawodowy

Praca na umowę zlecenie Czy forma zatrudnienia na umowę zlecenie będzie zaliczana do stażu zawodowego? Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia (stażu) w zawodzie lub wymiaru czasu pracy zaliczanego do okresu wykonywania zawodu. Przyjmuje się, że okres ten dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym […]

Czytaj dalej