Czy wolontariat po studiach liczy się do stażu zawodowego?

Przyjmuje się, że pojęcie stażu w zawodzie dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym pracy na podstawie umowy zlecenia, wolontariatu. Istotne jest wykonywanie czynności zawodowych. Z art. 4 ust. 6 pkt 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy […]

Czytaj dalej

Czy liczy mi się czas stażu, jeśli nie pracuję w podmiocie leczniczym?

W obecnym stanie prawnym, jeżeli świadczenia z zakresu fizjoterapii wyszczególnione w art. 4 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie są wykonywane w ramach podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to nie uznaje się tej pracy za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, a więc nie jest […]

Czytaj dalej

Czy nie mając wymaganego stażu mogę założyć własną działalność celem współpracy z moim obecnym pracodawcą?

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do tego, kto może założyć działalność gospodarczą-ustawowe ograniczenia dotyczą formy prowadzenia działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń. Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 (a więc 3-letniego okresu doświadczenia w zawodzie w przypadku magistra fizjoterapii, a 6-letniego okresu doświadczenia w przypadku licencjata/technika), może udzielać świadczeń […]

Czytaj dalej

Czemu absolwenci studiów licencjackich muszą czekać na PWZFz?

Art. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) stanowi, że prawo posługiwania się tytułem zawodowym ,,fizjoterapeuta” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z art. 28 tej ustawy fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy […]

Czytaj dalej

Mam niepełny etat. Jak liczy się wtedy staż zawodowy?

Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia (stażu) w zawodzie lub wymiaru czasu pracy zaliczanego do okresu wykonywania zawodu. W związku z tym, Krajowa Rada Fizjoterapeutów planuje podjąć uchwałę, w której zajmie stanowisko dotyczące przyjęcia jednolitej interpretacji regulacji tych kwestii. O podjęciu uchwały niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej Izby: www.kif.info.pl

Czytaj dalej

Bezczynność zawodowa

Czy jeśli będę miała przerwę w pracy to stracę prawo do wykonywania zawodu? Tę sprawę reguluje artykuł 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Art. 11 Fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i […]

Czytaj dalej

Samodzielność w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty

Jestem mgr fizjoterapii prowadzę gabinet w poradni i chciałabym współpracować z fizjoterapeutą po licencjacie który ma 4 lata doświadczenia ale ma działalność gospodarcza w jaki sposób mam udokumentować to żeby mógł pracować ze mną w gabinecie? Przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie regulują tej kwestii. Krajowa Rada Fizjoterapeutów w stanowisku z dnia 23 listopada 2017 […]

Czytaj dalej

Staż zawodowy

Praca na umowę zlecenie Czy forma zatrudnienia na umowę zlecenie będzie zaliczana do stażu zawodowego? Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia (stażu) w zawodzie lub wymiaru czasu pracy zaliczanego do okresu wykonywania zawodu. Przyjmuje się, że okres ten dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym […]

Czytaj dalej