Czy są podjęte jakieś działania dotyczące wspomagania fizjoterapeutów świadczących usługi w oparciu o umowę o dzieło?

KIF podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie negatywnym skutkom istniejącego stanu rzeczy. Należ wziąć jednak pod uwagę, że zakres działania KIF jest w tym zakresie ograniczony przepisami prawa. W związku z powyższym KIF apeluje do instytucji, w tym do Prezesa Rady Ministrów o włączenie przedstawiciela Krajowej Izby Fizjoterapeutów do zespołu, który pracuje nad […]

Czytaj dalej

Czy w czasie kiedy z powodu koronawirusa działalność uzdrowisk będzie zawieszona, czy pensje będą wypłacane fizjoterapeutom, czy będziemy musieli być przymusowo na urlopach bezpłatnych? Co z wynagrodzeniem?

Zgodnie z § 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) ustanawia się do odwołania czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w […]

Czytaj dalej

Czy istnieją przepisy prawne regulujące kwestię wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie w czasie epidemii?

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, 567, 568, i 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493), uchwalono przepis art. 15zq, zgodnie z którym osobie wykonującej umowę […]

Czytaj dalej

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikom pełnego wynagrodzenie mimo zawieszenia działalności zakładu?

Fizjoterapeuta pyta: “W dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia w okresie przejściowym zachowanie dotychczasowego poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy pracodawca powinien wypłacać pensję w wysokości 100% jej […]

Czytaj dalej

Na jakiej podstawie mamy mieć wypłacana pensje, skoro gabinet jest nieczynny? Czy nasza pensja ma być teraz jak na “postojowym”?”

Fizjoterapeuta pyta: “Witam, mam pytanie odnośnie wynagrodzenia fizjoterapeutów w okresie kiedy od dnia 31 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono nowe czasowe ograniczenia m.in. wykonywania działalności leczniczej, polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń […]

Czytaj dalej