Czy wizyty domowe udzielane przez fizjoterapeutów w ramach kontraktu z NFZ powinny zostać odwołane?

Obecnie przepisy nie określają żadnych ograniczeń w wykonywaniu świadczeń fizjoterapeutycznych, a pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Niemniej nadal obowiązuje stan epidemii, stąd przypominamy o bezwzględnej konieczności stosowania procedur zapobiegającym zakażeniom. Pomocne mogą […]

Czytaj dalej

Wstrzymanie udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Fizjoterapeuta pyta: „Mam prośbę o interpretację rozporządzenia, które wydał Minister Zdrowia odnośnie wstrzymania udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego po 14 marca. Co w przypadku turnusów sanatoryjnych, które trwają? Czy zabiegi mają być wykonywane normalnie do końca trwania turnusu? W przypadku sanatorium, w którym pracuje to jeszcze 2 tygodnie. […]

Czytaj dalej

Jakie jest stanowisko NFZ odnośnie telemedycyny (porady telefoniczne lub e-mailowe)?

Fizjoterapeuta pyta: „Czy znane jest Państwu stanowisko NFZ odnośnie usługi telemedycyny (porady telefoniczne, mailowe-filmy z terapii oraz połączenia za pomocą skype’a) w przypadku ośrodka dziennego świadczącego usługi w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-3 lat?” Odpowiedź:  W zakresie świadczeń finansowanych przez NFZ w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie świadczeń […]

Czytaj dalej

Czy pieniądze z zabezpieczenia 1/12 kontraktu z NFZ mają charakter bezzwrotny?

Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ostateczne rozliczenie środków finansowych wypłaconych świadczeniodawcom w formie zabezpieczenia 1/12 kontraktu musi nastąpić w terminie do zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadach określonych […]

Czytaj dalej

Czy pieniądze z zabezpieczenia 1/12 kontraktu z NFZ dotyczą wszystkich świadczeniodawców?

Rozliczanie w formie zabezpieczenia 1/12 kontraktu, wprowadzone na mocy § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, miało charakter czasowy i obowiązywało do dnia 4 września 2020 r. Obecnie taka możliwość odnosi się wyłącznie do przypadku zaprzestania udzielania świadczeń […]

Czytaj dalej