Data ostatniej aktualizacji:

 

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty art. 30 ust. 2 Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących danych i informacji dotyczących Fizjoterapeuty:

1) imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego (podczas rejestracji wniosków o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu weryfikowany był Państwa tytuł zawodowy tj. technik, licencjat, magister. Jeśli posiadają Państwo stopień lub tytuł naukowy, prosimy o jego podanie);

2) nazwy pracodawcy.

W związku z powyższym, po stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu KIF kontaktuje się z Fizjoterapeutami celem uzyskania informacji o tym, gdzie wykonywany jest zawód.

Upublicznienie danej w postaci miejsca zatrudnienia jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i nie są przewidziane odstępstwa od tej zasady.

Dane można aktualizować za pośrednictwem elektronicznego wniosku o aktualizację danych w KRF.